TPW_Paris

PL: Nasza podróż przeleciała jak błyskawica. To była ciekawa i niewiarygodna zabawa. Trudno wyrazić słowami nasze emocje i przygody. Morze śmiechu, ocean uśmiechów i wrażeń. Od 2 lipca do 7 lipca zespół fotografów udał się na fotograficzną wycieczkę po Europie w poszukiwaniu inspiracji i nowych doświadczeń. Udało mu się dotrzeć do 5 miast w 3 krajach. Partnerem podróży była trasa koncertowa.

A teraz trochę szczegółowo. Podróżowaliśmy autobusem z terminalu A. Najpierw zwiedziliśmy Budapeszt, następnie przeprowadziliśmy się do Wiednia, Paryża, Salzburga i wróciliśmy do Budapesztu. W tych dniach zaprzyjaźniliśmy się z całym zespołem. Wygląda na to, że znałem je przez całe życie . Zrobiliśmy wszystko razem: gotowanie, spanie, śmiech, dzielenie się historiami z życia.

A moi czarodzieje… moi pomocnicy… co ja bym zrobiła bez Was? Zainspirowało mnie to, jak szybko i profesjonalnie Valeriya Vasylkova i Olena Tetyuk zaczęły pracować w dość ekstremalnym środowisku. Wszystkie pięć zdjęć było różne i niepowtarzalne. Kocham was dziewczyny. Towarzyszy nam nasza stylistka Vlada Gorodetska, odważnie znosi wszystkie moje pytania i doradza w każdym aspekcie. Styl Leey Di w Paryżu, który stworzyła osobiście, stał się najlepszy ze wszystkich.
***

EN: Our trip has flown by like a flash. It was fun and incredible. It’s hard to convey our emotions and adventures in words. Sea of laughter, an ocean of smiles and impressions. From July 2 to July 7, the team of photographers went to the photo tour across Europe for inspiration and new experiences and managed to reach 5 cities, 3 countries. Travel partner was Akkord tour.

And now a little bit in details. We travelled by bus from Terminal A. First, we visited Budapest.Then moved to Vienna, Paris, Salzburg and returned to Budapest again.During these days we became friends with all the team.It seems that I have known them during all my life. We made everything together: cooking, sleeping, laughing, sharing life stories.

And my charmers …. my helpers … where would I be without you? I was inspired how fast and professionally Valeriya Vasylkova and Olena Tetyuk started working in a fairly extreme environment. All five images were different and unique. I love you girls. It’s a bad thing that our stylist Vlada Gorodetska didn’t go with us, she courageously withstands all my questions and advised on every aspect. The style for Leey Di in Paris, which she made personally, became the best of all.
***

UA: Наша мандрівка пролета як одна мить. Було весело цікаво та неймовірно.Словами важко передати наші емоції та пригоди. Море сміху, океан посмішок та вражень.З 2 по 7 липня ми з командою фотографів поїхали у фототур Європою за натхненням та новими враженнями, встигли охопити 5 міст,3 країни, і це просто неймовірно. Партнер подорожі став Аккорд-тур.А тепер трошки по порядку. Виїжджали автобусом із Терміналу-А. Першим нас зустріло місто Будапешт .Потім переїзд у Відень, Париж, Зальцбург і знову повернулись у Будапешт.

За ці дні на стільки зріднились з дівчатами, що склалось враження що знаю їх усе життя. Ще би, разом їсти, спати, сміятись, ділитись життєвими історіями та досвідом…. Дівчатка кожній з вас бажаю розвиватись, надихатись та ще більше закохуватись у фотографію. .

А мої чарівниці…. мої помічниці… куди б я без вас? Підхопили мене на свої майстерні руки і пронесли через усі ці дні. Ви б тільки бачили як швидко та професійно Валерія Василькова та Олена Тетюк вперше ставши у пару працювати у досить екстремальних умовах за 40 хвилин!!!!! створили неймовірний образ для Ella Kapsomun у Будапешті. І так усі п’ять образів були різними та неповторними. Люблю вас дівчатка і дуже ціную.Шкода що не поїхала з нами Влада Городецька наш стиліст, вона мужньо витримала усі мої запитання та консультувала по кожному з образі, а лук для Ліджіу Парижі який вона склала особисто став кращим зі всіх.

 Photography: Svilana Turko

Makeup: Valeriya Vasylkova

Stylist : Vlada Gorodetska

Hairstyle: Olena Tetyuk

Travel partner: Аккорд-тур

Photography: Svilana Turko

Makeup: Valeriya Vasylkova

Stylist : Vlada Gorodetska

Hairstyle: Olena Tetyuk

Travel partner: Аккорд-тур